Sajten använder kakor ("cookies"). Genom att fortätta surfa på www.adastramnedia.se godkänner du användadet av kakor. uppdrag som dramaturg, manusdoktor
  se CV

- uppdrag som dramaturg / manusdoktor -


ARBETSSITUATION

På grund av anDRA ENGAGEMANG ÄR manusdoktorn MINDRE MOTTAGLIG ÄN VANLIGT för nya uppdrag. Detta gÄller tillS ANNAT MEDDELAS

Om du vill ha hjälp med manus finns det olika nivåer. Jag kan analysera en filmidé i form av synopsis, treatment eller manus. Hur stor arbetsinsats det blir och vad det kostar beror på dels hur stort materialet är (hur många sidor text) och dels hur djupt jag ska gå in.

Helt långfilmsmanus

Ska jag gå igenom ett manus av full längd (ca 90-110 sidor i manusformat) kan det röra sig om en insats på 1-2 dagars arbete, eller mer om jag ska vara väldigt detaljerad.

Det jag då tittar på och analyserar är :

  • Övergripande intrig och struktur. Om det finns svaga punkter och dramatisk substans som kan förstärkas. Hur berättelsen fungerar som helhet.
  • Premiss och tema. Vad berättelsen säger och hur det kommer till uttryck.
  • Rollfigurer, särskilt huvudperson och andra centrala karaktärer. Aspekter är t.ex. Identifikation, originalitet, trovärdighet och hur viktiga karaktärsegenskaper och drivkrafter gestaltas.
  • Dialog med bl.a. samspelet text/undertext och dynamik.
  • Enskilda sceners uppbyggnad och funktion i helheten. Jag ger kommentarer om vad som fungerar bra och eventuella brister, och föreslår tänkbara möjligheter till utveckling av t.ex. fokus, framåtrörelse och effektivitet.
Treatment

Motsvarande, fast utan dialog, gäller för genomgång av treatment (10-20 sidor). Där blir analysen inte heller så detaljerad när det gäller scener och rollfigurer. Med treatment menas då en kort beskrivande sammanfattning av alla scener i den ordning de förkommer i manuset.

Genomgång av treatment innebär upp till ca 1 dags arbete, beroende på omfattningen.

Synopsis

Vid analys av synopsis (1-3 sidor) kommenterar jag på ett mer övergripande sätt intrig, struktur, premiss och rollfigurer. Det motsvarar en halv dags arbete.

Vad kostar det?

Min taxa ligger normalt någonstans mellan 2 500 - 5 000 kr per dag (fakturerat, plus moms). Arvode och tidsåtgång beräknas med hänsyn till omständigheter och projektets eventuella finansiering.

Hur jag arbetar

Innan jag åtar mig uppdrag vill jag alltid att först se en kort sammanfattning (kortsynopsis eller liknande) eller kanske några exempel på scener för att kunna se om jag verkligen har något att tillföra till just den berättelsen. Efter det diskuterar vi vad jag ska göra och omfattning av min insats. Jag lämnar sen mina kommentarer och förslag i ett personligt möte.

Uppdragsgivare

På senare tid har jag bl.a. haft uppdrag från Kay Pollak (SÅ OCK PÅ JORDEN), Peter Grönlund (TJUVHEDER och GOLIAT) och Crazy Pictures (DEN BLOMSTERTID NU KOMMER).

 

För att se hur jag tänker om manus kan du läsa utdrag ur boken ATT SKRIVA FILMMMANUS

Om du vill veta mer om min bakgrund: Se CVeller IMDB

Hör av dig via kontaktsidan om du är intresserad av att anlita mig eller vill veta mer.


Uppdaterad : 2023-04-18
till startsidan för www.adastramedia.se