ATT SKRIVA FILMMANUS - En ny manusbok på svenska

lördag, september 19, 2009

Att skriva en säljande logline

Manusgurun Blake Snyder vars bok SAVE THE CAT jag recenserat tidigare här på bloggen, är en av dem som betonar betydelsen av en bra logline (enradsbeskrivning) för sitt manus.

Enradingen är dels det som ska sälja in manuset till producenter och dels ett verktyg för att kontrollera att idén i sig är en sammanhållen historia, med "början mitt och slut"

Michael Hauge skriver också om detta i sin WRITING SCREENPLAYS THAT SELL där han för ett ingående resonemang om hur man använder enradingen i utvecklingsarbetet.

En ny artikel som handlar om den enradning som ska sälja in filmprojektet finns att läsa på sajten scriptforsale.com där Hal Croasmun ser det hela ur ett procentperspektiv och ger råd om vad man ska tänka på.

Läs artikeln : Why isn't this Logline Getting Script Requests?

( automatiskt översatt till svenska:  http://tinyurl.com/loglines )

 

© adastra media

Etiketter: ,

tisdag, februari 24, 2009

Robert McKee – Noterat från seminariet (7)

Läs i rätt ordning :   1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >>

Detta är sista delen av sammanfattningen av McKees seminarium. Det mesta är redan sagt men några lösa anteckningar har jag lyckats samla ihop :

§ Om rollfigurer 1

Det viktigaste hos en rollfigur är vad den vill och varför den vill det. Men motivationen ska inte förklaras för publiken utan man bör nöja sig med att antyda. Undanhåller man orsakerna skapar man ett mysterium och gör åskådarna nyfikna. En annan aspekt är att man ger utrymme för skådespelarnas kreativitet genom att inte ge detaljerade förklaringar till rollfigurernas beteende.

§ Om rollfigurer 2

Man ger sina karaktärer dimension genom att se till att de bär på motstridiga krafter. clip_image002

Dessa inre motsättningar kommer till uttryck genom andra rollfigurer som lockar fram de olika sidorna.

Ju mer perifer en rollfigur är i berättelsen desto mindre motsägelser behöver den ha.

 

§ Dialog

Dialog ska hanteras som handling i det avseendet att den ska innehålla “beats of behaviour” dvs. det ska kontinuerligt ske saker som förändrar situationen.

§ Poesi & symbolik

Ett sätt att berika sin historia är att använda symboliska bilder som återkommer vid olika tillfällen och låta förändringarna  i berättelsen återspeglas genom att förändringar i symbolerna. Symboler måste hanteras med varsamhet. De får inte skrivas publiken på näsan.

§ Skrivprocessen

Som de flesta andra menar McKee att man ska börja med att skriva en step-outline eller ett treatment. En bra metod för att testa sin idé är att pitcha grunddragen i berättelsen för någon och noga observera om personen vid något tillfälle tappar intresset.

 

Därmed avslutas serien med inlägg om seminariet.

Den som verkligen på allvar vill förstå McKees tankar om hur man skriver manus rekommenderas att skaffa hans 470 sidor tjocka manusbibel STORY. Fler detaljer och länkar till utdrag ur boken mm. hittar du i avdelningen för bokrecensioner här >>

 

© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Etiketter: , ,

torsdag, januari 15, 2009

Senaste boken : SAVE THE CAT, Blake Snyder

Lite kaxigt är det ju när Snyder påstår att detta är “the last book on screenwriting you will ever need”.  Men sådan är hans jargong.  Och det kan bli lite tröttsamt. Man får några gånger för mycket veta att herr Snyder sålt manus till självaste Steven Spielberg. Men kan man bortse från det så har boken definitivt kvalitéer.

Det Snyder är mest intresserad av är hur man skriver en sammanhållen filmberättelse som ska gå att sälja in till producenter och finansiärer. Den som förstår hur marknaden fungerar har bättre förutsättningar att ta sig fram. 

Snyder bygger med de traditionella verktygen och anger 15 olika olika punkter med hålltider utifrån en grundstruktur med tre akter. Och han beskriver i detalj hur man ska arbeta med index-kort för att utveckla berättelsen. Snyders variant innehåller 40 kort som utformas enligt följande:

  • SCENRUBRIK (INT/EXT PLATS  TID)
  • Kort sammanfattning av vad som händer
  • Den känslomässiga förändring som sker i scenen
  • Scenens dominerande konflikt

Scener som ingår i ett och samma dramatiska förlopp sammanfattas till sekvenser på ett och samma kort.

36 av dessa kort ska utgöra stommen i berättelsen. Snyder bjuder på de extra fyra korten för scener som inte riktigt behövs men som författaren råkat bli alldeles särskilt förälskad i.

DISCIPLIN

Detta verkar förstås överdrivet formaliserat. Men sättet att resonera är matnyttigt. Den som klarar att tänka lite själv behöver ju inte följa Snyders anvisningar med millimetermått.

Den poäng han ändå har, är att ett långfilmsmanus förutsätter en hög grad av disciplin i berättandet. Och just detta skulle jag personligen vilja säga är en av de vanligaste bristerna hos orutinerade författare.

Vidare listar Snyder olika saker att tänka på när man knådar fram sin huvudperson. Han går också igenom några olika typer av filmberättelser (genrer) och berättar om hur man bygger en pitch och hanterar kontakten med producenter. Ett kapitel innehåller en serie allmänna tips och knep.

Boken är lättläst. Den ger inga revolutionerande insikter men många konkreta och handfasta råd och sammanfattar ganska väl de viktigaste principerna i att skriva för film. Även om Snyder knappast ger hela sanningen, är boken är klart läsvärd. Bara man inte retar sig på det ibland lite väl käcka tonfallet.

Save_The_Cat

SAVE THE CAT,  Blake Snyder >>

Tekniska uppgifter, pris och direktlänk för beställning mm.
 
© adastra media

Etiketter: , , , , , , ,

tisdag, januari 13, 2009

Robert McKee – Noterat från seminariet (4)

Läs i rätt ordning :  Del 1 >>

Konflikt

Precis som ljud är den mest grundläggande beståndsdelen i musik är konflikt den mest grundläggande beståndsdelen i berättandet. Utan konflikt kan handlingen inte föras framåt. Man kan tillfälligt fånga publiken intresse men för att behålla engagemanget måste det till konflikt.

McKee identifierar fyra områden där rollfigurer kan möta konflikt.

  • I det inre (psykologiska/ kroppsliga hinder)
  • I personliga relationer
  • I  sociala relationer (samhället eller normsystem mm.)
  • Med yttervärlden, (naturkrafter eller fysiska hinder)

I filmen som helhet försöker man hitta konflikter inom flera av dessa områden.

Sprickan mellan förväntat resultat och utfall (“the gap”)

En av McKees nyckelteser gäller hur man bygger upp en scen. Utgångspunkt är att någon av rollfigurerna vill något i just den situationen. Personen utför någon slags aktivitet för att nå detta mål. Det kan vara i form av dialog eller konkret handling.

McKees stora poäng här är att den aktiviteten aldrig ska ge det önskade resultatet. Responsen från omvärlden ska istället på ett överraskande sätt förvärra situationen och därmed tvinga den drabbade rollfiguren till ny aktivitet.

Motreaktion kan ske på vilket som helst av de fyra områdena för konflikt. Den nya handlingen ska helst innebära ett större risktagande.

McKee kallar det att skapa en spricka (“gap”) mellan förväntan och resultat och att det är denna princip, att bryta förväntningarna som driver hela berättelsen framåt. *

Katalysator (inciting incident)

Efter att man i början av filmen presenterat rollfigurernas “vardagsliv” inträffar något -  katalysatorn - som radikalt stör den vanliga ordningen och sätter igång berättelsen. Denna händelse måste alltid vara ett “event” (se del 2 >> )  och påverka protagonisten (huvudpersonen).

Katalysatorn måste alltid visas i filmen ( till skillnad mot sidohistoriernas katalysator som kan ha skett i backstoryn eller sker utanför bild)

Katalysatorn läggs in så tidigt som möjligt men inte förrän man har etablerat situationen så väl att händelsens känslomässiga effekt kan upplevas av publiken.

Fortsätter i del 5 >>

 

*) Detta resonemang om “the gap ..” är i själva verket en del av en mycket större helhet som en sådan här sammanfattning inte rimligen kan göra riktig rättvisa. Den som vill fördjupa sig kan antingen leta artiklar på Google >> eller skaffa McKees bok STORY >>

© adastra media

Etiketter: , , , ,

lördag, januari 03, 2009

Robert McKee - Noterat från seminariet (2)

Här fortsätter sammandraget från Robert McKee-seminariet. Den som missat inlägget med del 1 hittar det här >>

....

McKee menar att det finns två sorters dåliga historier - Dåliga i bemärkelsen att de inte skapar mening. Den första är av typen "slice of life". Man följer en person som drabbas av orättvisor och elände. Det sker inom olika områden i livet, som t.ex. kärlek, relationer och arbete. Emellanåt blir allt bättre men så kommer nya umbäranden och sen slutar det med triumf. Problemet är att det inte finns något samband mellan de olika delarna. Det finns ingen övergripande ordning.

Den andra varianten är den "garanterade publikframgången". Det kan t.ex. vara att någon råkar få tag i något som kan förgöra världen och blir jagad av skurkar under häftiga effekter. Problemet här är att berättelserna blir konstruerade och inte har några som helst kopplingar till det normala livet. Misstaget är att man förväxlar "liv" med "rörelse".

.....

För att lyckas som manusförfattare krävs :

§ Insikt om livet

§ En vilja till perfektion

§ Förmåga att urskilja vad som är bra och vad som är dåligt

§ Förmåga att kasta det som är dåligt

Enbart tio procent av det man skriver är tillräckligt bra.

EVENT

En historia är inte samma sak som livet. Den innehåller enbart glimtar av livet. För att skapa en historia måste man välja rätt delar. Det man letar efter där är det McKee kallar
"event", ("händelser").

Termen "event" står för en situation som innehåller förändring. För att en händelse ska klassas som ett "event" måste förändringen påverka en person. Förändringen kan antingen vara positiv eller negativ. (t.ex. från gemenskap till ensamhet, från fattig till rik, från hedervärd till föraktad, från sjuk till frisk etc.). Förändringar som utgör "event" ska inte vara slumpmässiga utan inträffa som direkta konsekvenser av en konflikt.

Den typen av förändringar är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i det dramatiska berättandet. För att ha material till en långfilm behövs mellan 40-60 "event"

Idealet är att alla filmens scener innehåller "event". Men ett och samma "event" kan också bestå av flera scener. Som exempel tog McKee ett äktenskapligt gräl som eskalerar och leder till att den ena parten gör slut. Första scenen kan utspelas vid frukostbordet. Bråket fortsätter medan paret gör sig i ordning för att åka till arbetet. Avslutningen kan ske på väg till jobbet där någon av kombattanterna kliver ur bilen och säger att han eller hon vill skiljas. Även om det hela utspelas på flera platser är en och samma avgörande förändring (från gift till ensamstående).

Dessa "events" ordnas sedan till sekvenser och akter. En sekvens består av flera "event" som tillsammans leder till en större förändring. Dessa sekvenser bildar akter som förorsakar ännu mer avgörande förändringar. Och berättelsen i sin helhet åstadkommer i slutet en allt övergripande och oåterkallelig förändring för huvudpersonen.

Fortsättning : Del 3 >>

© adastra media

Andra bloggar om : , ,

Etiketter: , , , ,

fredag, december 26, 2008

Robert McKee - Noterat från seminariet (1)

Detta blev liggande lite väl länge, men nu har jag till slut haft tillfälle att sammanfatta de 20 sidor anteckningar jag hade med mig hem från seminariet 7-9/11. I datorn finns det nu ett 10 sidor långt worddokument. Det är ju lite mycket att lägga ut på en gång så det kommer i omgångar.

Självklart går det inte att förmedla mer än en bråkdel. Men jag hoppas i alla fall att i åtminstone någon liten mån ge en bild av den bredd och det djup McKee har i sina resonemang. Den som blir nyfiken har möjlighet att fördjupa sig i hans bok >>


McKee inledde med att fastslå reglerna. 100 kr i omedelbara böter för den stackare vars mobil ringer, inget prat mellan deltagarna i salongen och inga frågor eller narcissistiska kommentarer under pågående session. McKee berättade med uppenbar förrtusning hur han låtit köra ut en höjdare från något större mediabolag för att han inte kunnat låta bli att skicka SMS under föreläsningen.

Men en sådan start vill det till att man levererar. Och det gjorde McKee verkligen. I princip talade han oavbrutet i tre dagar mellan 09:00 - 20:30. Som tur är lyckas han vara både underhållande och pedagogisk.

Om internationellt gångbar film och behovet av en bra story

McKees utgångspunkt var att vi skulle lära oss att skriva manus som har en internationell potential. I Europa produceras 800 filmer per år men endast 2 procent av dessa når ut över nationsgränserna. För att en film ska bli internationellt gångbar krävs en kombination av två saker. Receptet är att skriva kulturellt specifika historier som innehåller universellt mänskliga frågeställningar.

Det kulturellt specifika behövs för att biobesökarna är nyfikna på det som är annorlunda. Det universellt mänskliga behövs för att publiken ska kunna känna igen sig.

Och det måste finnas en bra historia. Den slutsatsen drog McKee efter många år som lektör på filmbolag. Det hjälper inte att man har genomarbetade rollfigurer, välskrivna scener med bra dialog och ett maffigt bildberättande. Utan en bra “Story” kan det inte bli bra film.

Och vi människor behöver historier. De hjälper oss att tolka livet. Livet i sig är utan mening. Det är ett oordnat kaos. Berättelser hjälper oss att se en mening med det vi upplever.

Men det räcker inte med en bra historia. Den måste också berättas på ett bra sätt. För att kunna göra det krävs det både talang och hantverkskunnande. I skrivandet behövs en litterär förmåga att skapa bilder i andra människors medvetande men man måste också veta hur man ordnar dessa bilder till en känslomässigt engagerande berättelse. Det är här strukturen kommer in. Men det Robert McKee vill lära ut ska inte ses som en formel utan en form.

Fortsätter i del 2 >>

© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Etiketter: , , , , ,

söndag, december 07, 2008

På programmet : McKee och uppdateringar

Nästa större punkt på bloggprogrammet är en sammanfattning av seminariet med Robert McKee (7-9 november).

Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen; Robert McKee är den som på det mest genomgripande sätt har förstått vad som är viktigt när man bygger en filmberättelse.

Men inte heller McKee är ofelbar. En punkt där han faktist är lite blir vag är när det gäller premissen. Där har Stanely D. Friedman tänkt djupare, vilket jag redogjort för i inlägget Mer om premiss i film - THE MORAL PREMISE >>

Men i stort var seminariet en klar höjdare och McKee levde mycket väl upp till sitt rykte som auktoritär men underhållande och oerhört kunnig föreläsare.

Jag fick med mig mer än 20 sidor anteckningar hem som jag ska dra ut det viktigaste från och lägga ut här så småningom.

Orsaken till att det har blivit liggande är att jag haft en intensiv arbetsperiod med boken. Det känns väldigt skönt att kunna berätta att största delen av boktexten nu är definitivt färdig.

Vid tillf'älle kommer jag även att lägga upp uppdaterade versioner av några av de utlagda avsnitten ur boken.

 

© adastra media

Andra bloggar om : , ,

Etiketter: , , ,

tisdag, september 16, 2008

SFI stöder McKee för att få ner avgiften

Sänkt pris?

Fick reda på igår att Svenska Filminstitutet beslutat gå in med stöd till manusgurun Robert McKees seminarium 7-9 november för att göra anmälningsavgiften mer överkomlig. Håll koll på svenska sajten www.axess.se/story >> för att se när prisuppgifterna uppdateras.

Inte bara för manusförfattare ...

Hittade i övrigt en serietidningssajt med McKees tio budord >> (!) som enligt författaren även ska vara tillämpliga vid tillverkning av tecknade serier.

McKees 10 bud täcker de mest grundläggande principerna för filmskrivandet. Detaljerna hittar man i hans 480 sidor tjocka manusbibel STORY >>

Se även utdrag ur boken, från kapitlet "Structure and Character" på www.writersstore.com >>

I väntan på McKees egen nedstigning i Stockholm 7-9 november kan man också se detaljer om seminariet på hans egens sajt www.mckeestory.com >>

Och den som t.ex. vill veta hur många Oscars och Emmys McKees elever har samlat ihop kan roa sig med en 20 minuters TV-intervju som också innehåller den berömda scenen ur ADAPTATION >> där Brian Cox i rollen som McKee på sitt mest koleriska humör, sätter Nicholas Cages rollfigur Charlie Kaufman på plats: Robert Mckee on The Hour with George Stroumboulopoulos >>

Även på YouTube finns det förstås en del smått och gott: McKee på YouTube >>

© adastra media

Andra bloggar om : , , , ,

Etiketter: , , , ,

onsdag, augusti 27, 2008

Störst, Bäst och ... Dyrast - Robert McKee till Sverige

Ja, han är lite av en diva och vet sitt värde i dollar. Men det hjälps inte. Robert McKee en legend och har bättre än någon annan lyckats förstå vad som är viktigt när man skriver ett filmmanus. Och han lyckas dessutom förklara det så att man förstår.

Nu kommer Robert McKee för första gången till Stockholm med sitt tre fullspäckade heldagars "STORY SEMINAR".

Skriv in 7-9 november i kalendern och börja redan nu lägga undan pengar. Detta är ett tillfälle man inte bör missa.

Mer om seminariet i Stockholm >>

Se även Robert McKees sajt >> där han presenterar sig och sina kurser som besökts av framstående filmskapare världen över.

En kort recension av McKees 480 sidor tjocka manusbibel STORY STRUCTURE finns här >>

Ytterligare detaljerad info kommer också här på bloggen senare.

© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Etiketter: , , , , , ,

onsdag, augusti 13, 2008

Om alternativ filmstruktur - Linda Aronson, en sann pionjär

Hon ger sig på det de flesta andra skyr som pesten, filmer med multiplotstruktur och uppbruten tidsordning. Man kan inte annat än beundra Linda Aronson när hon kastar sig över uppgiften att försöka hitta användbara mönster i de filmer som vägrar låta inordnas i det traditionella systemet med tre akter.
I april var hon i här i Stockholm och höll kurs inom ramen för Filminstitutets årliga inspirationshelg Drömfabriken >>
Den som brukar brukar få äran av att ha introducerat multiplotberättandet är regissören Robert Altman med filmen NASHVILLE >> som kom redan 1975. Men tekniken att väva samman olika delberättelser fick sitt stora genomslag först efter Altmans succé med SHORT CUTS >> 1993.
Efter det har många av de senaste årens stora framgångar varit byggda på liknande sätt. I den listan ingår t.ex. INNAN REGNET FALLER, MAGNOLIA, TRAFFIC, TIMMARNA, BABEL, SYRIANA, CRASH och de svenska TIC TAC, TILLSAMMANS, FYRA NYANSER AV BRUNT och OM JAG VÄNDER MIG OM för att nämna några av de mest uppmärksammade.
Men den som velat göra film av det slaget har inte precis haft det lätt att hitta ledning i manuslitteraturen. Här har man inte mycket hjälp av varken Christopher Voglers >> mytologiska modell eller John Truby >> med sina 22 steg. Faktum är att de flesta manusböcker diskret undviker ämnet. Av förståeliga skäl. Ju mer bestämt man hävdar nödvändigheten av en fast struktur i olika steg, desto mer besvärande blir det med filmer som byggts på helt annat sätt men ändå gått hem hos både kritiker och publik.
Linda Aronson, en entusiastisk liten tant i sextioårsåldern, är en av de få som verkligen på allvar försökt förstå hur man ska göra. Med stor målmedvetenhet har hon satt sig att klippa upp filmernas olika delberättelser för att kartlägga berättarstrukturer och hur man på bästa sätt växlar mellan sina olika historier.
Det kan bli hur komplicerat som helst.
För Linda Aronson nöjer sig inte med multiplothistorier utan ger med samma iver på filmer som klipper mellan olika tidsplan som ÅTERSTODEN AV DAGEN, DEN ENGELSKA PATIENTEN, PULP FICTION, SHINE, LIFE OF DAVID GALE, 21 GRAM eller FÖRSONING varav flera dessutom blandar multiplot-teknik med uppbruten tid.
I sitt allra värsta exempel LJUVA MORGONDAG >> har hon lyckats identifiera 11 delberättelser som utspelas i 9 olika tidsplan.
Det är lite att bita i. Och det säger sig självt att det inte heller är lätt att i ett litet blogginlägg redogöra för vad hon kommer fram till.
Men några konkreta matnyttigheter kan man man i alla fall vaska fram. Det mest intressanta är kanske att Linda Aronson konstaterar att de flesta av de nämnda filmerna ändå har strukturen med tre akter i botten. Inte när det gäller helheten men att varje enkild berättelse är mer eller mindre byggd enligt den traditionellt mönster.
Sen ger hon också rådet att se till att varje delberättelse fungerar i sig innan man sätter sig med själva sammanfogningen. Hon har också teorier om hur man bäst ska klippa sig fram och tillbaka mellan sina olika storys, dvs. vid vilka punkter man bäst går ur en historia och var man klipper sig in i nästa.
Den som funderar på att skriva sammansatta berättelser av den typen har en hel del att hämta i hennes bok SCREENWRITING UPDATED >> som också behandlar olika sidor av kreativiteten och hur man kan konkret kan arbeta för att få fram idéer till sin filmberättelse.
Ett sympatiskt drag är att Linda Aronson inte påstår sig besitta hela sanningen. Även om det ibland blir lite väl mycket katalogiserande uppräkningar av olika strukturvarianter, är boken i stort pedagogiskt upplagd med många exempel. Där finns också en mängd checklistor att pricka av under olika delar av skrivprocessen. Klart läsvärd alltså för den som letar efter alternativa sätt att berätta.
© adastra media

Etiketter: , , , , , ,

måndag, april 28, 2008

Mangling om uppstyckad struktur

TUFFA DAGAR MED LINDA ARONSON

De flesta av oss runt 80 deltagare mer eller mindre vacklade ut efter de två dagarnas fördjupning med LINDA ARONSON som SFI arrangerade i samband med årets upplaga av Drömfabriken. Linda själv verkade däremot ha kunnat fortsätta ett par timmar till.

Det som Linda Aronson specialiserat sig på är att försöka hitta någon slags ordning för berättelser som inte passar in i de vanliga modellerna för struktur. Försöker man analysera filmer som 21 Gram, Crash, Babel, Magnolia eller Short Cuts utifrån det förhärskande systemet med tre akter eller Christopher Voglers modell (The heros journey) stupar man ganska snart.

Standardmodellerna kan också bli knepiga när det inte finns bara en uttalad huvudperson utan flera. Av de filmer som ingår i exempelsamlingen för manusboken har t.ex. både Fargo och De Andras Liv mer än en person i mycket nära fokus.

I FARGO >> kretsar början filmen runt Jerry Lundegard (William H. Macy) och hans iscensättning av kidnappningen. Men när det gått drygt 30 minuter dyker polisen Marge Gunderson (Frances McDormand) upp och tar allt mer över funktionen som huvudperson.

I DE ANDRAS LIV >> följer man inte bara stasiagenten Wiesler nära inpå skinnet utan även dramatikern Dreyman som också helt ensam står i fokus under drygt tio minuter i slutet av filmen.

Linda Aronson försöker alltså hitta mönster för att komplettera de traditionella metoderna att strukturera filmberättelser. Med stor iver och stark målmedvetenhet kastar hon sig ut och gräver i ett område där få andra har vågat sig in. Mitt intryck idag är att detta är klart värt att titta på.

Själv hade jag med mig 24 sidor (!) anteckningar att renskriva från de två och en halv dagarna. Det kommer också att sätta avtryck i boken genom att Linda Aronson föreslår analysmetoder för filmer som jag tidigare varit tvungen att sortera bort som "undantag".

Tanken är att ge en lite mer utförlig bild av hennes teorier här på bloggen sen när jag sammanställt anteckningarna. Tills dess rekommenderas ett besök på hennes sajt www.lindaaronson.net >> där man kan se lite mer om vad hon gör.


© adastra media


Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , , ,

lördag, mars 22, 2008

James Schamus blev besvikelse

FÖR AKADEMISKT

Förra veckan var det dags att gå på föreläsning igen. Den här gången med James Schamus >> som besökte Stockholm förra veckan för att berätta som sitt arbete. Med manus till en rad Ang Lee-filmer som bl.a. THE ICE STORM >> och LUST CAUTION >> på meritlistan borde han verkligen ha en hel del intressant att berätta om manusskrivande. Och det har han säkert också.

Problemet var bara att det inte var manus som var huvudämnet. För Schamus är inte bara manusförfattare utan även producent och filmvetare vilket tyvärr fick betydligt mycket större utrymme.

Eter en kort föreläsning om den danske regissören Carl Th. Dreyer, som Schamus nyligen doktorerat på, hölls en frågestund. Moderator var Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och hon hade själv hade laddat upp med en del frågor. Resultatet blev en ganska akademisk historia med bara några få korta utvikningar om manus och samarbetet med Ang Lee.

Synd på ett så lovvärt initiativ. Arrangörer var Dramatiska Institutet och SFI tillsammans med Filmvetenskapliga Institutionen.

Lite roligare kan det säkert bli när Filmhuset slår upp dörrarna för årets upplaga av DRÖMFABRIKEN 24-26/4 >>

Man kan redan nu anmäla sig och få ackreditering till alla tre dagarna. 200 kr kostar det. Programmet är ännu inte klart men det brukar vara rejält späckat med begivenheter.

Och boken? Jo, arbetet fortskrider så sakteliga. Det är mer pyssel än man kan tro med korrektur och justeringar. Håller just nu också på att boka intervjuer för en kompletterande text om branschen som blir det allra sista att skriva. Tänkte ett tag skippa det kapitlet men har återgått till min ursprungliga plan att ha det med. Det är ju väldigt avgörande hur det ser ut i den verklighet man har att möta när man så småningom vill att ens manus ska bli film. Få se om det kan bli något nytt att lägga ut om det vid tillfälle.

Jo, det skulle jag ju säga också, att min favoritskribent Jannike Åhlund har skrivit en ny krönika på Filmnyheterna. Den här gången är det en fördjupning om svenska filmers möjligheter att få plats på biodukarna. Inte direkt muntert men välformulerat och adekvat som vanligt : Svensk film förloraren i biospelet Monopol >>

© adastra media


Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: ,

lördag, maj 05, 2007

Recension : Manusseminarium med Mogens Rukov 4/5 i Malmö

EGENSINNIG DOGMADOKTOR INTAR PODIET

Ojojoj. Detta var verkligen något Helt Annat. Mogens Rukov är en personlighet av det mer kraftfulla slaget. Det är inte många förläsare som skulle komma undan med att sitta och röka på svensk mark utan minsta knyst av invändning från publiken. Men den sextioårige Rukov är som en godartad tomte direkt urstigen ur en aningen obskyr sagoberättelse. Man kan inte annat än älska honom.

Och vad hade han då att säga? Rukovs ganska fritt blommande framställning är inte helt enkel att sammanfatta men det fanns några huvudteser i grunden.

Första budet är att inte vara genialisk. Den som försöker skriva bättre än sin faktiska förmåga måste misslyckas. Och man ska inte låta sig slås ner av att det första utkastet inte är perfekt. Att skriva ett bra manus är en process som tar tid men det ska inte ta för lång tid. Mogens Rukov åskådliggör genom att stega upp en tidsaxel för arbetet på golvet. Tre månader är lagom. Och man ska inte börja skriva förrän man känner sig övertygad om att kunna få fram en första version på den tiden.

Som förberedelse har man då börjat med en synopsis som i nästa steg utvecklats till en step-outline, d.v.s. hela berättelsen sammanfattad med varje viktig händelse kort beskriven på en rad. Därifrån går man vidare till att skriva de enskilda scenerna. Treatment gillar han däremot inte. Det ska man hoppa över helt. Att skicka ett treatment är ett effektivt sätt att döda läsarens förväntningar på det manuskript som ska följa sen. För disciplinens skull är det bra att ha som mål att inte skriva mer än tre versioner. Då skärper man sig och skjuter inte i onödan problemen framför sig.

Nästa punkt är det han kallar Den Naturliga Historien. Tanken är att publiken ska kunna känna igen sig i en berättelse genom att den knyter an till deras egna erfarenheter. Han tar FESTEN som exempel. Den naturliga historien i Festen är inte det incestdrama som rullas upp. Det vi ska kunna känna igen oss i är just själva festen. Ramen för berättelsen är att följa en grupp människor på en fest, från att de ankommer till den avslutande lunchen nästa dag. Alla har varit på en fest och kan relatera till de vardagliga saker som sker, man kommer fram, hälsar på folk, lyssnar till eller håller själv tal, äter, pratar med folk och kanske flirtar med några eller blir indragen i en diskussion eller ett bråk. Vi kan tolka rollfigurernas agerande för vi har upplevt det själva. Vi vet hur det känns.

Motsvarande grundläggande handling i IDIOTERNA är att ett gäng unga människor i ett kollektiv går ut på stan och spelar idioter och sen går tillbaka och har ett möte om vad som hänt, vilket upprepas ett antal gånger med några insprängda intervjuer som ett tredje element. Formen, den yttre handlingen, ramen som berättelsen utspelas i, ska vara enkel att förstå. Det är en fälla att försöka vara originell. Konsten är att berätta en enkel historia på ett alldeles eget sätt.

Just det egna, det som utgår från manusförfattarens personlighet är viktigt. Vi ska skriva bara om det som intresserar oss, det som upptar oss, det vi tycker om. Själv skriver Mogens Rukov om hotellrum, foajéer, trappor, och hissar för han trivs och känner sig hemma. Pliktscener är ett otyg , de är ”kedelige” (trista) och ska väck. De är varken roliga att skriva eller se. Det är lusten som vara drivkkraft.

Rukov fyller på sin kaffekopp, han röker sina cigaretter och hostar då och då så man tror inälvorna ska trilla ut. Han ger sig glatt ut i små utvikningar om erotiska beteenden eller roade jämförelser mellan det svenska och det danska sinnet och måste hela tiden påminna sig själv om att hålla tråden. Helst skulle han utsträcka tiden med några dagar till. Men han hinner prata lite om olika karaktärsfunktioner och om lite utveckling innan tiden börjar ta slut. Då har vi i publiken också erbjudits ett levande exempel på en manuskonsultation. Jag passade själv på att ta chansen och berättade om det projekt jag arbetar med just nu, ”Kvinnan med stort K”, en kärlekskomedi och fick några roliga och väldigt konkreta tips.

Det är svårt att göra Mogens Rukov rättvisa. Han är en i sanning mycket egen figur. En ovanligt levande och prestigelös människa som genom sitt sätt att vara också betonar det mänskliga i berättandet. Det ligger nära till hands att jämföra John Truby från förra helgen som utstrålade ungefär lika mycket personlighet som en hårddisk.

Synd bara att Rukov är dansk. Är det något som det räddhågsna svenska filmklimatet verkligen skulle behöva är det några av hans kaliber.

Mogens Rukov är ledare för manuslinjen på Den Danske Filmskole >> och högt aktad manusförfattare och manusdoktor. Han har medverkat till många av de stora framgångarna inom dansk film som t.ex. FESTEN >>, ARVET >> och IDIOTERNA >> för att nämna de mest kända. Kvällen med Rukov arrangerades av Malmö Manusgrupp >> som också planerar att genomföra fler evenemang framöver. På deras sajt finns även ett referat >> från seminariet skrivet av Malin Garptoft.

Den som klarar av danskan kan lyssna på ett längre samtal med Mogens Rukov från danska radion här >> eller läsa en intervju här >>

© adastra media

Etiketter: ,

tisdag, maj 01, 2007

Recension : Manusseminarium med John Truby 27-28 april

22 STEG ISTÄLLET FÖR TRE AKTER?

En del av helgen som gick ägnade jag åt Drömfabriken, Filminstitutets ambitiösa årliga satsning på möten runt filmskapande. Det som intresserade mig mest var den amerikanske manusgurun John Truby som dels höll ett öppet 4-timmars seminarium på fredagsförmiddagen och dels en fortsättning i form av en heldag för särskilt inbjudna som samlade ett femtiotal personer på lördagen.

Det framgick snart att John Truby hör hemma i den skola som byggts upp kring Joseph Campbells mytforskning, översatt till filmstruktur av främst Christopher Vogler (The Writers Journey). På denna grund försöker Truby skapa ett heltäckande system för hur man ska strukturera en filmberättelse.

Truby menar att 3-aktsstrukturen är helt värdelös och har istället utvecklat en modell med 22 varumärkesskyddade steg ("22 steps ™" ) som är nödvändiga för att ett manus ska fungera.

Systemet består av först sju grundsteg som han menar varje film måste innehålla. Med Trubys terminologi är dessa steg i sin enklaste form följande :

1. PROBLEM/NEED. Presentation av en brist i huvudpersonens personlighet.
2. DESIRE LINE. Huvudpersonen (HP) har ett mål som han/hon försöker nå. "Desire line" är den båge som sträcker sig genom hela berättelsen och avgörs först i slutet genom att HP når sitt mål, får sin längtan stillad, eller ej.
3. OPPONENT. Introduktion av en rollfigur som har ett starkt intresse av att hindra HP från att nå sitt mål.
4. PLAN. HP utarbetar en plan för att nå sitt mål. Denna plan måste hela tiden omarbetas och utvecklas på grund av opponentens motstånd vilket leder till en serie attacker och motattacker.
5. BATTLE. Det slag där det en gång för alla avgörs om det är HP eller Opponenten som ska segra.
6. SELFREVELATION. HP når insikt om sin karaktärsbrist
7. NEW EQUILIBRIUM. Det nya tillstånd där HP utvecklats som människa och uppnått harmoni .

Från dessa sju steg går Truby sen vidare och fyller på med 15 till. Det handlar bl.a. om att infoga ett INCITING EVENT, några ALLIES dvs. karaktärer vars funktion är att hjälpa huvudpersonen, en OPPENENT PLAN för hur huvudpersonen ska motarbetas, några överraskande REVELATIONS (avslöjanden) och ett APPARENT DEFEAT någonstans i mitten där allt ser ut att vara förlorat.

Man ser ganska snart att skillnaden mellan den traditionella 3-aktsstrukturen och Trubys modell är mycket mindre än vad Truby själv vill erkänna. Det finns egentligen inga riktigt avgörande motsättningar. De tre akterna innehåller i stort sett de steg Truby nämner, bara med andra beteckningar. Trubys envishet att förneka 3-aktsstrukturen känns därför mest som en provocerande gimmick, som ett sätt att utmärka sig mot konkurrenterna i den lukrativa manusseminarie-branschen.

Utifrån sina 22 steg kategoriserar Truby sen olika genrer och även blandformer av dessa, och pekar på hur de 22 stegen ska användas på lite olika sätt beroende vilken typ av historia man vill berätta. Man skulle kunna säga att den gode Truby har ett schema för det mesta. Och alltihop finns sammanställt i dataprogrammet BLOCKBUSTER som enligt broschyren garanterar att du kommer att skriva "the best story of your life" och kan köpas på Trubys sajt. Hmm…

Som kanske framgår har jag personligen lite svårt att ta till mig herr Trubys teorier. När en föreläsare använder frasen "very powerful technique" om sina olika berättarknep mer än en gång i timmen blir jag bli skeptisk och börjar misstänka allvarliga brister. Jag vill hellre övertygas av förklaringar av hur metoden fungerar än av förhärligande adjektiv. Har samme föreläsare sedan alldeles i början använt TROLLKARLEN FRÅN OZ och STAR WARS som typexempel för att visa hur bra metoden fungerar, ja då har jag inte särskilt höga förväntningar på resten. Och jag menar att den som försöker fånga in konstens väsen i ett heltäckande strukturschema är dömd att misslyckas.

Men min tveksamhet tonade faktiskt ner under lördagen. Truby hade då lite längre tid på sig och det blev fördjupningar som visade att han faktiskt kan väldigt mycket om filmmanus. Även om hans teori inte är så unik som han påstår är det nyttigt att bli påmind och han presenterade trots allt en och annan ny infallsvinkel och även några matnyttiga tips.

Ett sådant gällde dialogskrivandet. Truby menar att dialogen har olika nivåer. Den första "STORY DIALOG" har direkt har direkt med handlingen att göra ("Mamma, kan du ge mig hammaren") och dels en "VALUE/MORAL DIALOG" som ger aspekter av de värden eller värderingar som filmen behandlar ("Det är fel att slå farfar med hammaren"). Ytterligare en nivå är den han kallar "THEME DIALOG" där fraser eller nyckelord laddas med betydelse genom att upprepas med glidningar i betydelsen och på så sätt kan förstärka något tema ("a technique that can be very powerful").

Truby föreslår att man rent handgripligt skriver varje dialog tre gånger. Först med fokus på handlingen, sedan på värderingar och sist tematiskt. Resonemanget går inte riktigt att förklara med några få ord och utan att ha en massa exempel men det var i alla fall något nytt för mig och som jag tror kan vara direkt användbart.

Den som vill fördjupa sig kan besöka Trubys sajt www.truby.com där man kan läsa mer men framför allt köpa hans olika produkter. Programmet BLOCKBUSTER finns att ladda ner som 15-dagars demoversion.

Tillägg 08-08-08 : Den  som känner sig tveksam till Truby och vill ha mer vatten på sin kvarn kan se ett kritiskt blogginlägg här :

John Truby - 22 Steps of spam AKA Diet selling in my inbox

 

© adastra media


Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: , , ,


stand

Bokus bokrea 25/2-15/3 »  Både  Bokus » och  AdLibris » kan skicka mot faktura och har alternativ med fri frakt