ATT SKRIVA FILMMANUS - En ny manusbok på svenska

onsdag, juli 22, 2009

Länktips : Enkel checklista över det viktigaste i ett filmmanus

Dagen länktips kommer från Facebook-gruppen BEST NOTES ON FILMMAKING and STORYTELLING IN THE WORLD! >  

Det är en liten snabbkurs i filmberättande som behandlar de tre viktigaste elementen för att ett filmmanus ska kunna bli bra : handling/intrig, rollfigurer och tema/premiss.

Se mer på avdelningen för manus på  www.wildsound-filmmaking-feedback-events.com > 

På sajten finns massor av material om olika aspekter av filmskapandet. Av särskilt intresse för en manusförfattare är några artiklar om hur man pitchar : PITCHING How to Sell Your Script >

 

© adastra media

Etiketter: , , , , ,

söndag, december 07, 2008

På programmet : McKee och uppdateringar

Nästa större punkt på bloggprogrammet är en sammanfattning av seminariet med Robert McKee (7-9 november).

Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen; Robert McKee är den som på det mest genomgripande sätt har förstått vad som är viktigt när man bygger en filmberättelse.

Men inte heller McKee är ofelbar. En punkt där han faktist är lite blir vag är när det gäller premissen. Där har Stanely D. Friedman tänkt djupare, vilket jag redogjort för i inlägget Mer om premiss i film - THE MORAL PREMISE >>

Men i stort var seminariet en klar höjdare och McKee levde mycket väl upp till sitt rykte som auktoritär men underhållande och oerhört kunnig föreläsare.

Jag fick med mig mer än 20 sidor anteckningar hem som jag ska dra ut det viktigaste från och lägga ut här så småningom.

Orsaken till att det har blivit liggande är att jag haft en intensiv arbetsperiod med boken. Det känns väldigt skönt att kunna berätta att största delen av boktexten nu är definitivt färdig.

Vid tillf'älle kommer jag även att lägga upp uppdaterade versioner av några av de utlagda avsnitten ur boken.

 

© adastra media

Andra bloggar om : , ,

Etiketter: , , ,

måndag, oktober 13, 2008

DN's Johan Croneman om vardagsmoral

Återigen ett inlägg om moral med anledning av att jag just nu arbetar med slutputsen med kapitlet om premiss >>

Där finns ju ett lite mer filosofiskt resonemang om varför en del filmer talar till oss särskilt starkt. En av utgångspunkterna är att vi i våra vardagsliv ständigt brottas med olika moraliska problem.

I dagens DN ger Johan Croneman en liten provkarta på några frågeställningar som den moderna människan måste bearbeta. Det som fått honom att fundera är helgens TV-gala för världens barn. Läs Johan Cronemans krönika här>>

Och apropå TV. Den som kände sig kritisk till SE UPP FÖR DÅRARNA >> som visades i SVT i helgen kan få vatten på sin kvarn i min analys här på bloggen tidigare : SE UPP FÖR DÅRARNA - Vad är felet? >>

© adastra media

Etiketter: , , ,

torsdag, september 18, 2008

Mer om premiss i film - THE MORAL PREMISE

Här kommer den utlovade fördjupningen om mitt senaste tillskott i manusbokhyllan THE MORAL PREMISE av Stanley D. Williams.

( Se gärna utdraget ur mitt eget kapitel om premiss >> som introduktion )

 

Premiss är ett av de mest centrala momenten i det dramatiska berättandet. Ändå finns det förvånande lite skrivet om vad en premiss är och hur den kommer till konkret uttryck i det praktiska skrivandet. Och påfallande många som tar upp ämnet hämtar ogenerat sitt material ur nestorn Lajos Egris bok THE ART OF DRAMATIC WRITING >> som skrevs 1946.

Därför var det desto mer glädjande när jag häromveckan råkade hitta THE MORAL PREMISE på nätet. Precis som de flesta andra utgår Williams från Egri men det som skiljer är att han faktiskt utvecklar Egris principer och tillför en välbehövlig fördjupning.

Ett problem med Egris grundtext är att den i första hand tar sina exempel från teatern. Det blir självklart lite svårare att ta till sig för en filmskrivare. Och även om Egri analyserar en del klassiker av Ibsen och Shakespeare, blir det ändå ganska många exempel från pjäser som redan för väldigt länge sen gått ur tiden och som dagens läsare inte har en chans att relatera till.

Williams bok däremot handlar uttryckligen om premiss i filmmanus. Och de filmer han skriver om finns tillgängliga, om man inte redan har sett dem.

Två delar

Boken består av två delar. Den första ägnas åt att förklara vad en premiss är och hur den kommer till uttryck i olika sammanhang. Här utgår Williams också från ett kulturhistoriskt perspektiv och visar hur djupt förankrad idén om ett budskap är i historieberättandet. Williams redogör också för hur andra manusböcker behandlar ämnet och diskuterar skillnader och brister.

Och han kommer fram till slutsatsen att en omsorgsfullt inarbetad premiss är avgörande för i vilken grad en film ska beröra sin publik. Och han lyckas på ett mycket övertygande sätt beskriva varför det är så. Vidare visar Williams att en väl gestaltad premiss även påtagligt ökar publiktillströmningen. Där har han gått rent vetenskapligt tillväga med en analys av jämförbara filmer utifrån dels vad premissen säger och hur den kommer till uttryck, och dels de väldigt konkreta publiksiffrorna för respektive film.

I den andra delen beskriver boken mer handgripligt hur manusförfattaren kan lägga upp sitt arbete och presenterar ett förslag till schema för processen. Där utgår Williams förstås inte bara från hur premissen ska genomsyra berättelsen utan lika mycket utifrån den traditionella strukturen med tre akter.

Särskilt roligt för mig personligen var att se hur Williams hanterar kopplingen till moral, en aspekt som jag själv väldigt starkt betonar i min egen kommande bok. I detta är han mycket mer konsekvent än Egri.

Dubbelt formulerad

Intressant är också hur Williams kompletterar den gängse formuleringen "A leder till B" med ytterligare ett led; "C leder till D", som är en spegelbild av det första ledet.  För att ge ett konkret exempel : "Ondska leder till undergång" blir i Williams tappning "Ondska leder till undergång men godhet leder till lycka".

Denna dubblering  kan verka onödig och  övertydlig men är helt klart till hjälp när man ska analysera premissen i befintliga filmer. Men den största poängen med Williams variant  är att den pekar ut hur man kan använda kontrast i skrivandet för att förstärka filmens budskap.

Williams brinner verkligen för sitt specialintresse och enda nackdelen är att han kan bli lite närsynt. Det räcker inte med en konsekvent genomförd premiss för att en film ska vara bra. Det måste finnas en bra historia också vilket han lägger mindre vikt vid.

Men ändå utnämner jag gärna  THE MORAL PREMISE >>  till den bok som bäst ringar in det lite knepiga begreppet premiss och hur man kan hantera det i sitt eget skrivande.

Stark rekommendation alltså för alla som känner behov av mer kött på benen i premissfrågan.

Fler länkar finns på sidan med boktips >>

© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Etiketter: , , , ,

lördag, september 06, 2008

Länktips - Om premiss i filmmanus

Ett länktips den här gången. Det gäller utdrag ur en bok som jag hittat nyligen som handlar om premissen >>, ett ämne som det skrivits alldeles för lite om.

Den enda bok innan, som riktigt utförligt behandlar hanteringen av premiss är väl Lajos Egris "The Art Of Dramatic Writing" >>. Även om den är väldigt belysande har den ju rätt många år på nacken och tar mest upp exempel från teatern.

Det är också ett problem att det inte finns någon självklar term i den engelska manuslitteraturen för att beteckna det vi kallar premiss. Där används begreppet "premise" ofta i betydelsen "kort beskrivning av den centrala intrigen" vilket kan förvirra. Olika författare använder olika termer. Michael Hague t.ex. kallar det "Theme" medan McKee skriver om "Controlling idea".

the_moral_premiseDen nya bok jag hittat anknyter redan i sin titel till det jag skrivit en hel del om här på bloggen och även betonar starkt i min egen bok, nämligen kopplingen till moral. Se mer på författarens sajt:THE MORAL PREMISE av Stanley D. Williams >>

Där kan man ladda ner hela första kapitlet som PDF-fil >> och även se några artiklar.

The Moral Premise omfattar uppåt 200 sidor och handlar enbart om premiss. Jag har precis fått hem boken. Hittills verkar den mycket lovande men jag får återkomma med en mer utförlig kommentar när jag läst mer.

© adastra media

Andra bloggar om : , ,

Etiketter: , ,

tisdag, februari 26, 2008

Om moralens betydelse i film

DE ANDRAS LIV - IGEN

Jag har suttit och jobbat en del med DE ANDRAS LIV >> utifrån perspektivet att visa hur sidoberättelserna där stöder den centrala intrigen. Men det arbetet har också aktualiserat en annan fråga som legat och skvalpat i bakhuvudet en tid. Och det är moralens betydelse.

Det centrala temat för DE ANDRAS LIV är ju vad som händer när personlig moral hamnar på kollisionskurs med en skrupelfri politisk övermakt. Detta kommer till uttryck på flera sätt men framför allt i den process huvudpersonen, den hängivne stasitjänstemannen WIESLER, går igenom under filmens gång.

Delvis tack vare analysen av DE ANDRAS LIV har det blivit allt mer tydligt att alla de viktiga filmerna, de som berör på djupet, på ett eller annat sätt handlar om moral. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Att bearbeta moraliska frågeställningar är en av de mest universella mänskliga egenskaperna. Bara i våra vardagsliv möter vi ständigt situationer som kräver beslut som ur ett moraliskt perspektiv inte alltid är helt enkla att ta.

Det gäller både i stort som i smått. Det kan handla om att vara tvungen att sätta besvärliga gränser för ett barn, hur man ska hantera en lojalitetskonflikt eller vad man ska göra om man råkar bli vittne till oegentligheter eller missförhållanden t.ex. på sin arbetsplats. Eller, i det större perspektivet, vilket ansvar man har som människa inför fattigdomen i tredje världen och villka förändringar man är beredd att genomföra i sitt liv för att bidra till att avvärja de allvarliga hot mot miljön som tornar upp sig.

Skalar man tillräckligt mycket här hittar man en gemensam nämnare. Moralisk problematik uppstår när det som är "bra" för mig inte är "bra" för andra. När vår bekvämlighet eller vår egennytta ställs mot våra ideal om hur man ska vara som människa.

Varje dag ställs vi alltså i en mängd mer eller mindre dramatiska valsituationer. Ibland lyckas vi följa den rätta vägen eller så faller vi och gör saker vi sedan måste ångra. Familjelivet är den arena där vi kanske utmanas som allra mest. I de riktigt nära relationerna visar vi mer av oss själva och blir också mer känslomässigt berörda när något går fel.

Och det förekommer också att vi hamnar i lägen där vi bara inte klarar av att räkna ut vad som är rätt eller fel.

Poängen är att vi ägnar en stor del tankeverksamhet åt att bearbeta den typen av frågor och den tes jag driver är att de filmer som berör oss allra starkast innehåller den typen av frågeställningar.

I kapitlet om premiss >> har jag redan varit inne på de här tankegångarna, att vi människor söker svar i konsten på hur man ska vara som människa. Men jag blir tvungen att gå tillbaka och utvidga det momentet för jag menar att det är en av de viktigaste aspekterna av filmskapandet att kunna beröra publiken på det planet.

Sen finns det ytterligare en mycket stark koppling mellan moral och manussnickeri. Och det är när det gäller att styra publikens upplevelse av de rollfigurer man skickar upp på duken. Där är rollfigurernas personliga moral en av de allra mest betydelsefulla faktorerna när det gäller om åskådarna ska känna sympati eller ta avstånd.

Även här är DE ANDRAS LIV mycket tacksam att hämta exempel från. Särskilt intressant är skildringen av WIELSER själv. Han är verkligen inte person man vill ha i närheten utifrån det intryck vi får i filmens första scener, när han med iskall effektivitet förhör en stackars dissident som fångats i Stasis nät. Men snart ser vi en annan sida. Wiesler är en sann idealist. Han är en person som drivs av övertygelse och han håller på sina principer. Det blir mycket tydligt i samspelet mellan Wiesler och hans närmast överordnade den GRUBITZ som å sin sida enbart tänker på sin egen karriär.

En sådan sekvens utspelas i personalmatsalen på stasihögkvarteret när övervakningen av skådespelaren Dreyman precis inletts. Den går att se, uppdelad i två klipp på YouTube.

Se klipp på youtube
DE ANDRAS LIV - KLIPP 1 PÅ YOUTUBE >>

Se klipp på youtube
DE ANDRAS LIV - KLIPP 2 PÅ YOUTUBE >>

För att riktigt förstå alla nyanser bör man förstås ha sett filmen men jag tror ändå grundpoängen går fram.© adastra media

Andra bloggar om: , , , , , ,

Etiketter: , ,

torsdag, oktober 26, 2006

Premiss och Tema [del 2 av 4]

Inlägget borttaget

Se länkar ovan för utdrag ur olika kapitel av manusboken
Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,

torsdag, oktober 12, 2006

Kapitel 5 - Premiss och Tema

Sorry, inlägget flyttat.

För att inte ha flera versioner av texten på olika ställen är inledningen av Kapitel 5 flyttad till sajten för boken.

Se: www.attskrivafilmmanus.se (Kapitel 5) »

© adastra media

Etiketter: , ,

onsdag, juli 26, 2006

Om innehållet, premiss och "klockning".

PÅGÅENDE ARBETE

Den bok som det ligger utdrag ur här är under arbete. Jag ligger några kapitel före det som publiceras och håller just nu på att skriva det kanske besvärligaste kapitlet, det som handlar om Premiss. Man brukar ju översätta med "budskap" eller liknande. Men eftersom premissen i en film aldrig får uttalas utan ska ligga dold under ytan måste man alltså själv klura ut vad premissen är i en film. Det innebär att det finns ett mått av godtycke och man kan aldrig vara helt säker på att hitta den exakta formulering som manusförfattaren använt. Däremot är det oftast ganska lätt att ringa in det område där premissen ligger. På samma sätt kan det vara när man skriver själv också. Man har en känsla på ett ungefär vad premissen är. Men det duger inte riktigt. Ska man kunna vara konsekvent med sin premiss bör man fastlå den exakta formuleringen innan man skriver det sista varvet. Men jag ska inte fördjupa mig alltför mycket här för att inte föregripa det kapitel som ska komma senare.

Det intressanta, när det gäller premiss, är att nästan samtliga andra manushandböcker citerar, refererar till och hämtar exempel ur en och samma bok : "The Art of Dramatic Writing" av Lajos Egri. Boken är en verklig klassiker skriven 1946 och har fortfarande väldigt mycket att säga, inte bara om begreppet premiss utan också om de psykologiska drivkrafter som ligger bakom rollfigurernas handlingar. Se en recension av boken här.

Nästa kapitel ska handla om strukturen, närmare bestämt systemet med tre akter. Andra kapitel som kommer senare (utöver de som nämns i presentationen högst upp på sidan) ska handla om hur man skriver och använder synopsis och treatment, hur man skriver scener , hur man bygger och utvecklar levande och trovärdiga rollfigurer till sin berättelse, hur man går tillväga i kontakterna med branschen, dvs producenter och filmkonsulenter m.fl. som kan vara intresserade av att ta sig an ditt manus. Sen blir det även avsnitt om själva skrivprocessen, om manusprogram, formatering och lite annat smått och gott.

Eventuellt kommer jag att lägga med någon av de analyser som jag gjort där jag "klockar" filmerna dvs. skriver ner sammanfattningar av allt som händer med tidsangivelser. Det ger en fantastisk överblick för när man stannar upp efter varje sekvens och skriver, framträder konstruktionen oftast väldigt tydligt.

Bara för att visa hur det kan se ut lägger jag in ett exempel här. Det är från Broarna i Madison County som jag nyss klockat på det viset:

00.00.00 Skylt

00.00.13 Förtexter. NUTID. Långt ute på landet. En ensam brevlåda. En bil kommer och svänger in mot huset.

00.00.45 Carolyn är redan där när Michael kommer.

00.01.16 Advokaten sätter igång. Barnen får reda på att mamman, Francesca, ville kremeras. Michael menar att hon kanske var förvirrad. Pappan hade ju köpt två gravplatser. Advokaten säger att Francesca ville att askan ska spridas från Rosemanbron. Han visar att det är bevittnat av Lucy Delaney. Tjafs om detta.

00.03.15 De öppnar lådan och hittar fotografier från 1965. Carolyn går undan och läser ett brev. Hon ropar att Michael ska komma och visar honom.

00.05.30 Michael och Carolyn kommer tillbaka. Han säger att det är bäst att de själva går igenom resten. Carolyn läser högt ur ett sorgset brev som Robert skrivit. ”… att vi aldrig ska ses mer …”. Det framgår av ett annat brev från Roberts advokat att han är död och har lämnat allt han äger till mamman. Michael blir sur. De får reda på att även Robert ville spridas från samma bro. Att han dog 1982.

00.07.45 Michael frågar om Carolyn tror att de hade sex. Han är upprörd. Carolyn tycker han är barnslig.

00.08.30 De hittar nyckel i brevet och går och öppnar kistan på övervåningen. Det är några dagböcker och Roberts kameror.

00.09.30 Carolyn börja läsa annat brev till dem båda från Francesca. Hon skriver vackert och berättar om Robert och de kollar Roberts foton i National Geographic-nummer. Carolyn noterar att Robert bär mammans halskedja. Francesca hoppas att de inte ska vara arga och hänvisar till dagböckerna.

00.12.15 De sitter i köket med dagböckerna och Carolyn börjar läsa …

00.12.30 Övergång till Francesca i köket, [? gestaltning karaktärsegenskap] Hon höjer just radion som spelar opera [? tema musik] och njuter och berättar i Voice Over att hon såg fram emot att vara ensam. Hon lagar mat och ropar på dem att komma till middag.

00.13.15 De andra kommer in. Michael smäller i dörren [? tema "slå i dörren"]och får en tillsägelse. Richard kommer in och smäller ännu mer i dörren [? karaktärsegenskap]. Det första Carolyn gör är att ändra radion till en popstation. [? tema musik] [? gestaltning Francescas ensamhet] Francesca vill säga något men håller inne [? karaktärsegenskap].

...

Och så vidare. De markeringar jag gjort har jag delvis lagt in senare när jag sett hur saker och ting utvecklats. Det som blir tydligt är hur allt hänger ihop, hur ett tema läggs ut, eller en karaktärsegenskap presenteras som senare följs upp och utvecklas och så småningom får dramatisk betydelse. Att klocka en hel film på det här sättet tar lite tid att göra men är klart värt besväret för den som vill se hur man bygger konstruktionen.

Snart ska jag ha lite semester men hinner kanske lägga ut någon del ur kapitlet om akterna innan.

© adastra media


Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,


stand

Bokus bokrea 25/2-15/3 »  Både  Bokus » och  AdLibris » kan skicka mot faktura och har alternativ med fri frakt