ATT SKRIVA FILMMANUS - En ny manusbok på svenska

torsdag, januari 15, 2009

Senaste boken : SAVE THE CAT, Blake Snyder

Lite kaxigt är det ju när Snyder påstår att detta är “the last book on screenwriting you will ever need”.  Men sådan är hans jargong.  Och det kan bli lite tröttsamt. Man får några gånger för mycket veta att herr Snyder sålt manus till självaste Steven Spielberg. Men kan man bortse från det så har boken definitivt kvalitéer.

Det Snyder är mest intresserad av är hur man skriver en sammanhållen filmberättelse som ska gå att sälja in till producenter och finansiärer. Den som förstår hur marknaden fungerar har bättre förutsättningar att ta sig fram. 

Snyder bygger med de traditionella verktygen och anger 15 olika olika punkter med hålltider utifrån en grundstruktur med tre akter. Och han beskriver i detalj hur man ska arbeta med index-kort för att utveckla berättelsen. Snyders variant innehåller 40 kort som utformas enligt följande:

  • SCENRUBRIK (INT/EXT PLATS  TID)
  • Kort sammanfattning av vad som händer
  • Den känslomässiga förändring som sker i scenen
  • Scenens dominerande konflikt

Scener som ingår i ett och samma dramatiska förlopp sammanfattas till sekvenser på ett och samma kort.

36 av dessa kort ska utgöra stommen i berättelsen. Snyder bjuder på de extra fyra korten för scener som inte riktigt behövs men som författaren råkat bli alldeles särskilt förälskad i.

DISCIPLIN

Detta verkar förstås överdrivet formaliserat. Men sättet att resonera är matnyttigt. Den som klarar att tänka lite själv behöver ju inte följa Snyders anvisningar med millimetermått.

Den poäng han ändå har, är att ett långfilmsmanus förutsätter en hög grad av disciplin i berättandet. Och just detta skulle jag personligen vilja säga är en av de vanligaste bristerna hos orutinerade författare.

Vidare listar Snyder olika saker att tänka på när man knådar fram sin huvudperson. Han går också igenom några olika typer av filmberättelser (genrer) och berättar om hur man bygger en pitch och hanterar kontakten med producenter. Ett kapitel innehåller en serie allmänna tips och knep.

Boken är lättläst. Den ger inga revolutionerande insikter men många konkreta och handfasta råd och sammanfattar ganska väl de viktigaste principerna i att skriva för film. Även om Snyder knappast ger hela sanningen, är boken är klart läsvärd. Bara man inte retar sig på det ibland lite väl käcka tonfallet.

Save_The_Cat

SAVE THE CAT,  Blake Snyder >>

Tekniska uppgifter, pris och direktlänk för beställning mm.
 
© adastra media

Etiketter: , , , , , , ,

söndag, december 28, 2008

Nattlig telefonkurs om att skriva om

Senaste internetfyndet på manusfronten är scriptforsale.com >>

Den övergripande idén är att sälja nätbaserade manuskurser men det finns också massor av kunskap att hämta för den som inte vill betala för en kurs. Det finns bl.a. en samling artiklar >> och en rejält tilltagen länksamling >>

Som antyds av sajtens namn finns det ett klart uttalat fokus på att få fram manuskript som ska vara säljbara.

Själv satt jag under natten till idag i en fyra timmar lång telefonkonferens. Det var en föreläsning med titeln “21 Powerful Rewrite Strategies FREE Teleconference >> ledd av Hal Croasmun, författare och producent som bl.a skrivit boken "33 Ways to Break into Hollywood". Även om jag vid det här laget känner igen ganska mycket fanns det en del infallsvinklar som jag inte stött på förut.

Vi var ett 40-tal personer från olika håll i världen som deltog och med jämna mellanrum lämnades möjlighet att ställa frågor.

Det hela var möjligt tack vare Skype >>  där man kan ringa vanliga telefoner från datorn. Det fyra timmar långa samtalet till USA kostade inte mer än lite drygt 60 kronor. Själva föreläsningen var alltså gratis. Inbjudan gick ut till alla som blir medlemmar (gratis) och prenumererar på sajtens nyhetsbrev.

Att skriva om enligt Hal Croasmun

Croasmun skiljer mellan på det han kallar “editing” och verklig omskrivning. Den som ska skriva en ny version av ett bristfälligt manus måste vara beredd att göra en verkligt genomgående bearbetning. Att bara ägna sig åt att puts är något helt annat.

Hal Croasmun menar att man i en sådan omskrivning bör följa en viss ordning. I den stencil som skickade ut innan illustrerades detta med en pyramid. Storleken på de olika fälten ska motsvara hur viktigt varje moment är.

Hal Croasmun Rewriting steps

1. Berättelsen

Han rekommenderar att man gör en lista på de viktigaste punkterna i strukturen (dvs. anslag, katalysator, vändpunkt 1, mittpunkt akt 2,  vändpunkt 2, klimax och upplösning)

Var och en av dessa punkter beskriver man med en enda rad. Genom att på det sättet dra ut essensen isolerar man själva strukturen och gör den tydlig och överblickbar.

Sedan kompletterar man med en mycket hårt sammanfattad beskrivning av hela historien på en A4-sida. Genom att ta bort alla detaljer ser man skelettet och kan diagnostisera svagheter och se om allt verkligen hänger samman.

Precis som Robert McKee menar Croasmun att allt annat blir meningslöst om inte själva berättelsen i stort fungerar. Det är där man måste börja. Först när de olika momenten i berättelsen finns på plats kan man gå vidare till nästa steg.

2. Rollfigurer

Efter att man gjort backstory och fått en tydlig bild av manusets olika rollfigurer ställer man samman ett profildokument för var och en av de mest centrala personerna. Detta ska rymmas på en A4 och här tar man bara med de saker som  har direkt betydelse för historien. Talanger och brister, vad de söker (medvetet och omedvetet), hur de relaterar till varandra och hur just deras historia i manuset ser ut. Man funderar också på vilka karaktärsdrag som ska betonas när de  introduceras för publiken.

3. Scener

Här ser man först till att varje enskild scen fyller sin funktion. (t.ex. gestalta karaktäregenskaper, föra berättelsen framåt, bearbeta premissen och liknande). Men man ska inte nöja sig med det utan också undersöka om scenen skapar en känslomässig reaktion hos publiken. Varje scen ska helst fylla sin funktion på ett dramatiskt, gripande, fängslande, spännande eller roande sätt.

4. “Action”

Här tycker jag Croasmun använder en lite konstig rubrik. Det han talade om var att det ska finnas två nivåer i det rollfigurerna gör, det de visar upp för omvärlden och deras inre drivkkafter. I omskrivningen kollar man här att allt inte ligger på ytan, att rollfiugurerna har hemligheter att de gör det de ska göra på ett intressant, trovärdigt och levande sätt.

5. Dialog

När nu allt annat är på plats är det dags att se på dialogen. En intressant specialare här är att Croasmun rekommenderar att man tar en alldeles individuell sittning med varje enskild rollfigurs alla repliker. Där plockar man fram det profildokument som man tillverkade i steg 2 och ser om man på ett naturligt sätt kan låta de viktigaste karaktärsdragen komma fram ytterligare.

6. Ordputs

Det allra sista är att se över formuleringarna i den beskrivande texten. Går det att få bättre flyt och att få texten mer levande för läsaren? Det är viktigt att göra detta moment sist. Har man suttit och slipat fram de mest optimala formuleringarna i ett tidigare skede är det mycket svårare att göra de ändringar som är nödvändiga i pyramidens steg 1-4.

© adastra media

Andra bloggar om : , , ,

Etiketter: , , , , , , ,

onsdag, november 19, 2008

Jo ... ehm ... skulle det inte bli en bok också?

Nu känns det definitivt som dags för en liten lägesrapport om bokskrivandet.

Det var ett tag sen nu och det har hänt en hel del sen sist.

Dels har jag fått större delen av boken läst av en sakkunnig person som gett en del viktiga och värdefulla synpunkter. Men det fördröjde processen på ett lite olyckligt sätt genom att det är en mycket upptagen herre och det tog lång tid att få respons. Efter det blev jag alltså tvungen att ta ytterligare ett sista (?!) varv med justeringar.

Sen är också andra delar av förberedelserna för tryck igång på allvar nu. Jag har dels anlitat en korrekturläsare och dels en person för att göra layout.

Det som sker nu är att vi arbetar oss fram kapitel för kapitel med korrektur och layout parallellt. Det känns väldigt skönt. För de kapitel som går till layouten är av nödtvång de definitiva slutversionerna. Som trogna läsare kanske har förstått har jag en perfektionistisk ådra som har gjort det lite trögt att komma till avslut.

Jag ska inte säga något om när det blir klart för det brukar i alla fall inte stämma. Men just nu är jag i alla fall inne i en koncentrerad skrivperiod igen och hoppas få det mesta färdigt.

Möjligen lägger jag inom kort ut något ytterligare avsnitt som smakprov för att kompensera för att det har tagit så lång tid.

Förhandsanmälan med rabatt

Ska också passa på att puffa för möjligheten att ange mailadress ovan för att få utskick när boken är klar. Kan nämna att de som på det sättet har föranmält intresse kommer att få ett erbjudande om rabatt på priset.

© adastra media

Andra bloggar om: , ,

Etiketter: , , , ,

måndag, januari 28, 2008

Kapitel 10 - Skrivprocessen

Sorry, inlägget flyttat.

För att inte ha flera versioner av texten på olika ställen är inledningen av Kapitel 10 flyttad till sajten för boken.

Se: www.attskrivafilmmanus.se (Kapitel 10) »

 

© adastra media

Etiketter: ,

fredag, januari 04, 2008

Ajajaj - Bloggslarv igen

Lite trögt ett tag.

Jo, så är det. Det finns en klar ironi i att det kapitel som visar sig vara ett av de mer trögskrivna handlar just om processen att skriva. Jag kan alltså inte bara skylla på att det varit storhelger.

Förklaringen är delvis att det inte finns så många direkt allmängiltiga sanningar att stödja sig emot utan att det i högre utsträcking måste handla om mina egna erfarenheter och de metoder jag personligen utvecklat. En annan sak som ställt till problem är att jag upptäckt att jag måste strukturera om materialet då det finns en viss överlappning till kapitlet om treatment som delvis också behandlar skrivprocessen.

I övrigt kommer kapitlet om skrivandet att innehålla resonemang om inspiration kontra disciplin och hur man hittar en arbetssituation som fungerar. En annan underavdelning har rubriken "Barnet och Bödeln" och tar upp de två helt motsatta instanser som ingår i den kreativa processen, där det på ena sidan finns ett jonglerande barn som kastar upp ett gäng bollar i luften, som helt obekymrat skrattar när alla ramlar i backen och kastar upp ännu fler nästa gång. På den andra hittar vi den överkritiske domaren som mäter, väger och jämför, som frossar i att hitta fel och racka ner, och som på ett oerhört effektivt sätt kan stoppa upp och döda all skaparglädje om han får härja fritt.

Utöver detta blir det också något om hur man kan använda de skrivprogram som finns för att utveckla idéer samt, som sagt, redogörelser för de olika knep och metoder jag utvecklat för mitt eget skrivande.

Jag hoppas kunna lägga ut ett smakprov inom en inte alltför avlägsen framtid.




Andra bloggar om: , , , , ,

Etiketter: ,


stand

Bokus bokrea 25/2-15/3 »  Både  Bokus » och  AdLibris » kan skicka mot faktura och har alternativ med fri frakt